Gümrükleme

İran Trans gümrükleme işlerini anahtar teslim olarak sunmaktadır.

 • İthalat Gümrük İşlemleri
 • İhracat Gümrük İşlemleri
 • Transit Gümrük İşlemleri
 • Serbest Bölge Gümrük Uygulamaları
 • Serbest Bölge Dış Ticaret Uygulamaları Bölgeye Mal Girişi, talep, stok takibi
 • Dahilde işleme rejimi gümrük işlemleri ithalat, ihracat, belge kapatma, teminat çözümü
 • Antrepo Gümrük İşlemleri
 • Özet Beyan Gümrük işlemleri
 • Eşyanın Kıymeti Hakkındaki Bilgilendirme ve İtiraz Dilekçeleri Hazırlama
 • Hariçte İşlemi Rejimi Gümrük İşlemleri
 • Bağlayıcı Tarife Bilgisi
 • Bağlayıcı Menşe Bilgisi
 • İl Tarım müdürlükleri kontrol belgeleri tanzimi ve takibi
 • Zirai Karantina müdürlüğü sağlık sertifikaları tanzim ve takibi